Oppilaaksi

-Halu voittaa
ei ole mitään ilman halua valmistautua.